Pensioenvoordeel Plan

Pensioenvoordeel Plan

Voor slimme pensioenoplossingen

Pensioenvoordeel Plan is een initatief van WK Pensioenconsultancy B.V.

Aanvullend pensioen

Waarom is er een pensioentekort?

Bij ruim de helft van de pensioenfondsen wordt geen volledig pensioen opgebouwd. Hierdoor wordt jaarlijks soms tot meer dan 30% minder opgebouwd dan wettelijk is toegestaan. Verschillende oorzaken hiervan zijn:

  • Lager opbouwpercentage
  • Hogere franchise (drempelbedrag)
  • Niet pensioengevende salarisonderdelen
  • Gemaximeerd pensioensalaris

Wij bieden een volledige oplossing

WKPC neemt de pensioenadministratie onder volledig beheer

  • Alle personeelsmutaties zoals aan- en afmeldingen worden door ons uitgevoerd.
  • Communicatie mutaties met loonadministratie.
  • Jaarlijkse toetsing maximale fiscale pensioenruimte inclusief eventuele bijstelling van te hoge vrijwillige inleg.
  • Ruime ondersteuning werknemers bij life-events zoals waardeoverdracht, scheiden en advies hoogte bijsparen.

Generatieregeling en RVU-regeling

Waarom een generatie of RVU-regeling?

De gemiddelde pensioenleeftijd waarop werknemers in Nederland met pensioen gaan bedraagt 65 jaar en ongeveer 4 maanden terwijl de AOW leeftijd een stuk hoger ligt. Vanaf 2024 bedraagt de AOW leeftijd 67 jaar en wordt voor 2/3 gekoppeld aan de levensverwachting. Voor de meeste werknemers is het financieel niet mogelijk om eerder te stoppen. De kans op verzuim, ziekte en arbeidsongeschiktheid neemt dan ook sterk toe in de laatste jaren. Gevolg is vaak een hogere instroom in de WIA met hogere lasten voor de organisatie.

Generatieregeling

In de generatieregeling zijn afspraken gemaakt over vermindering van werktijd voor bepaalde leeftijdsgroepen medewerkers. De belangrijkste afspraken zijn de mate waarin de werkgever de inkomens-en pensioengevolgen van deze werkvermindering compenseert.

RVU-regeling

Met de RVU-regling (zwaarwerkregeling) kunnen werknemers tot drie jaar voor de AOW datum met pensioen gaan. Tot uiterlijk 31 december 2025 kunnen werkgevers hier fiscaal voordelig een uitkering voor verstrekken.

Pensioencommunicatie

Een sprong vooruit met een online platform op maat

Werkgevers moeten op de juiste wijze communiceren bij indiensttreding, pensioenwijzigingen en life events. Nog steeds moet pensioeninformatie tijdig en duidelijk zijn, maar sinds juli 2015 ook correct en evenwichtig. Verplichtingen die van toepassing zijn op iedere pensioenregeling.

Met het Pensioenvoordeel Plan neemt WKPC de pensioencommunicatie over.

Neem contact op

Kijk geheel vrijblijvend wat wij voor u kunnen doen

Onze klantenservice staat voor u klaar