Pensioenvoordeel Plan

Aanvullend pensioen

"Bij ruim de helft van de pensioenfondsen in Nederland wordt geen volledig pensioen opgebouwd"

Unieke excedentregeling naast de basisregeling van het pensioenfonds

Waarom is er een pensioentekort?

Bij ruim de helft van de pensioenfondsen wordt geen volledig pensioen opgebouwd. Hierdoor wordt jaarlijks vaak aanzienlijk minder opgebouwd dan wettelijk is toegestaan. Verschillende oorzaken hiervan zijn:

Gevolg hiervan is dat werknemers in Nederland gemiddeld veel minder pensioen ontvangen dan de maatschappelijke norm van 75% van het gemiddelde salaris.

Hoe lossen wij dit op?

Pensioenfondsen bieden vaak geen of geringe mogelijkheden voor aanvullend pensioen, zijn vaak weinig flexibel en lastig aan te vragen. Veelal is een aanvulling alleen mogelijk boven het maximale pensioensalaris (bovenbouwregeling) en in enkele gevallen ook onder het maximale pensioensalaris (onderbouwregeling). In de praktijk maken werknemers hier dan ook weinig gebruik van.

Wij bieden zowel een onder- als bovenbouw excedent pensioenregeling aan en dat is uniek. Deze aanvullende pensioenregeling is speciaal bedoeld voor verplichte (CAO) pensioenfonds regelingen.

Invloed WTP

De staatssecretaris heeft besloten dat gedurende de transitieperiode van het pensioenfonds geen tekort aan pensioenopbouw als gevolg van een lager opbouwpercentage mag worden aangevuld in een (excedent)regeling die wel voldoet aan de WTP. Een zgn. vermenging van fiscale regimes moet zo worden voorkomen. Bij een bestaande pré-WTP pensioenregeling dient de excedentregeling ook na 1 juli 2023 te voldoen aan de pré-WTP wetgeving.

Zodra de basisregeling bij het pensioenfonds voldoet aan de WTP wetgeving, dan wordt de excedentregeling ook aangepast naar WTP regels.

Wat zijn de voordelen van het Pensioenvoordeel Plan?

Voordelen voor de werkgever zijn: Voordelen de werknemer zijn:

Een win-win situatie voor werkgever en werknemers.

Voor de werkgever is de onderbouwregeling budgetneutraal of zelfs met een besparing en wordt hij ontzorgd op het gebied van pensioencommunicatie. Werknemers kunnen hierdoor eerder met pensioen en/of genieten van een hoger pensioeninkomen.

Zie het onderstaande voorbeeld:

Jan Voorbeeld

Pensioentekort in actie

Jan is 40 jaar oud en werkt bij een groothandel in levensmiddelen. Hij werkt full-time, verdient €40.000,00 per jaar (waarvan €2.000,00 aan overtijd) en zover heeft hij een doorsnee pensioen opgebouwd voor de sector. Zijn verwachtte AOW-leeftijd is 69, maar hij wil op zijn 67e met pensioen.

Onder zijn normale pensioenregeling is deze pensioen-wens niet waar te maken. Het Pensioenvoordeel Plan kan zijn huidige regeling echter mooi aanvullen, zie hier hoe wij het pensioen van Jan beter kunnen plannen.

Pensioentekort

Ten eerste zijn de overuren die Jan gedraaid heeft niet pensioengevend onder de huidige pensioenregeling, ten tweede is de huidige franchise (het drempelbedrag) aanzienlijk hoger dan wettelijke norm, ten derde is het opbouwpercentage aanzienlijk lager dan fiscaal gezien zou mogen.

De conclusie is dat Jan nog meer pensioen mag opbouwen.

Wij hebben voor Jan een pensioentekort van €150,00 per maand uitgerekent. Dat betekend dat hij dat bedrag nog in zijn pensioenpotje mag stoppen. Jan kiest ervoor om €135,00 per maand in te leggen onder het Pensioenvoordeel Plan.

Dit is zeer voordelig want over dit bedrag hoeft hij minder loonheffing te betalen. Netto kost het hem slechts € 85,00

Daarnaast wilde hij met zijn 67e met pensioen, Jan denkt €1.500,00 overbrugging per maand nodig te hebben tot zijn AOW-leeftijd. Dat kan hij uit het Pensioenvoordeel Plan financieren.

Wat levert Jan dit op als hij met pensioen gaat?

Uitgaande van een gemiddelde salarisverhoging van 2% per jaar en een neutrale lifecycle ontstaat het volgende beeld. Zijn andere pensioenen zijn met omrekenfactoren twee jaar vervroegd.

Neem contact op

Kijk geheel vrijblijvend wat wij voor u kunnen doen

Onze klantenservice staat voor u klaar