Pensioenvoordeel Plan

RVU-regeling

De zwaarwerkregeling

Met de zwaarwerkregeling kunnen werknemers tot drie jaar voor de AOW datum met pensioen gaan. Tot uiterlijk 31 december 2025 kunnen werkgevers hier fiscaal voordelig een uitkering voor verstrekken.

Vroegpensioen voor zware beroepen

Deze regeling is bedoeld voor werknemers met zware beroepen en wordt ook wel de zwaarwerkregeling genoemd. Met de RVU gaan werknemers eerder uit dienst en hebben ze een financiële overbrugging tot aan hun pensioen/aow. Tot uiterlijk 31 december 2025 kunnen werkgevers hier gebruik van maken. De werkgever kan werknemers gedurende maximaal 3 jaar voor AOW datum een uitkering geven die fiscaal niet extra wordt belast. Vanaf 2023 bedraagt de RVU-uitkering bij een fulltime dienstverband maximaal € 2.037 per maand ofwel € 73.332 voor 36 maanden.

Advies RVU-regeling

Binnen onze pensioensoftware rekenen wij de financiële gevolgen van deelname aan de RVU-regeling geheel door en geven wij de werknemer advies. Tijdens het pensioengesprek kunnen wij hierdoor de verschillende keuzemogelijkheden direct doorrekenen en de uitkomsten laten zien. Hierin bieden we ook een omrekening naar een 4-weken loonsysteem om afwijkingen met de loonstrook te voorkomen. Na afloop van het adviesgesprek ontvangt de werknemer een heldere en begrijpelijke adviesrapportage waarin het huidige scenario van doorwerken is vergeleken met het scenario van stoppen met werken.

Daarna begeleiden wij de werknemer bij de aanvraag van zijn of haar pensioen.

Neem contact op

Kijk geheel vrijblijvend wat wij voor u kunnen doen

Onze klantenservice staat voor u klaar